О модулу

Овај модул нуди различите наставне и истраживачке активности које ће промовисати ЕУ студије на Универзитету у Нишу, истовремено активно подржавајући младе наставнике и истраживаче у њиховом професионалном развоју.

Мисија модула

Интегрисање Универзитета у Нишу у европски систем институција високог образовања у складу са највишим стандардима образовања, истраживања и професионалног рада.

Циљ модула

Подстицање висококвалитетних наставних и научно-истраживачких активности у области европских студија, заснованих на интердисциплинарном приступу, интернационализацији и иновативним методама учења.

Визија модула

Промовисање изврсности у настави и истраживачком раду у области европских студија према ЕУ стандардима, као и стицање знања о ЕУ у областима релевантним за академску и професионалну каријеру студената и експерата.

Курсеви

Предложени модул садржи 8 курсева и семинар за студенте који ће се одржавати у року од 85 наставних часова у току једне академске године и очекује се да ће на овим курсевима учествовати око 20 студената. Студенти након успешно реализованих свих наведених курсева добијају Сертификат Универзитета у Нишу о завршеном SUFIN модулу који представља легитиман документ и верификује додатно знање кандидата.

Историја и институције ЕУ

Циљ предавања је да се постави теоријска основа за широк интердисциплинарни приступ европским интеграцијама објашњавајући карактеристике и механизме функционисања ЕУ са посебним освртом на процес проширења ЕУ у будућности.

Овај курс ће омогућити студентима стицање знања о институционалној структури и процесу доношења одлука у ЕУ, као и о ефектима формирања царинске уније, раду заједничког тржишта ЕУ и увођењу јединствене валуте.

Предавач: проф. др Ксенија Денчић-Михајлов

Извештавање о одрживом развоју у ЕУ: регулаторни захтеви, њихова имплементација и изазови

Предавања ће пружити студентима знања о значају и предностима извештавања о одрживом развоју, регулативи која се односи на ову врсту извештавања, као и о садржају и сврси различитих оквира извештавања о одрживом развоју.

Циљ овог курса је да се унапреди знање и свест о питањима везаним за контролу одрживог развоја, посебно о примени и разумевању индикатора одрживости пословања.

Предавачи: проф. др Ксенија Денчић-Михајлов и др Маја Стојановић-Блаб

Европска стратегија и принципи одрживих финансија

Предавања имају за циљ да поставе теоријске основе за изучавање проблематике одрживости у различитим областима пословних финансија, као и за разумевање начина и пракси на који се принципи одрживог развоја интегришу у финансије са циљем повећања ефикасности и ...

ефективности финансијских одлука, смањења ризика и стварања пословних могућности за обезбеђење и одржање конкурентске предности, како за компаније тако и за финансијске институције. Студенти би требало да унапреде знања и вештине за извођење анализе структуре капитала, вредновање акција и обвезница и разумевање међузависности између одрживог развоја и финансијских перформанси предузећа и значаја друштвено одговорног улагања.

Предавачи: проф. др Ксенија Денчић-Михајлов и доц. др Јелена Станковић

Одрживи развој и евалуација пројеката

Основни предмет изучавања на овом курсу јесте евалуација пројеката у контексту у којем су од пресудног значаја одрживости и одговорност.

Ово предавање ће се фокусирати на најновијим променама ЕУ политика и методологија за анализу трошкова и користи и најбољим међународним праксама. Циљ је да се унапреди знање о кључним елементима за евалуацију пројеката у контексту одрживог развоја, као што су дугорочна оријентација, глобална (и локална) перспектива, економски развој и деградација животне средине, као и учешће заинтересованих стејкхолдера. По завршетку крају курса студенти ће моћи самостално да развију модел анализе одрживог развоја за оцену инвестиционог пројекта по свом избору.

Предавач: проф. др Ксенија Денчић-Михајлов

Управљање трошковима заштите животне средине

Основни циљ овог курса је пружање напреднијих знања и вештина студентима у вези са применом еколошког управљачког рачуноводства у процесу управљања животном средином.

Студенти ће се упознати са различитим начинима категоризације трошкова заштите животне средине, као што су: конвенционални трошкови, скривени трошкови, контигентни трошкови, трошкови репутације, експлицитни и имплицитни трошкови, интерни и екстерни трошкови, социјални трошкови итд. По завршетку курса студенти ће моћи да примењују савремене управљачко рачуноводствене технике и да учествују у доношењу одлука у областима унапређења процеса и иновација, редизајна производа, капиталних инвестиција, одлагања отпада и рециклаже, избора добављача итд.

Предавач: проф. др Дејан Малинић

Управљање одрживим растом

Курс пружа основу за разумевање значаја управљања одрживим растом за континуирано пословање предузећа.

По завршетку овог курса студенти ће бити у стању да разумеју кључне компоненте одрживог раста, квантификују креирану вредност, разумеју када и зашто раст не доводи до стварања вредности, идентификују покретаче креирања вредности и препознају проблеме који се односе на финансирање одрживог раста. Поред тога, студенти ће развити вештине које ће им омогућити да изврше поуздано и непристрасно предвиђање будућих добитака, новчаних токова и дивиденди које се могу користити у моделима вредновања, приликом постављања и имплементирања стратегија одрживог раста и у осталим областима стратегијског одлучивања усмереног на креирање вредности.

Предавач: проф. др Дејан Малинић

Управљање ризиком одрживог развоја

Курс има за циљ да пружи студентима могућност стицања напредног и интегрисаног знања о управљању ризицима у оквиру концепта одрживог развоја, као и неопходне вештине за спровођење овог концепта у управљању ризиком предузећа и финансијских институција.

По завршетку овог курса студенти ће бити у стању да идентификују нове еколошке, социјалне и регулаторне ризике; процењују, квантификују и одреде приоритет ризика ентитета и изаберу одговарајуће стратегије за управљање ризиком. Знање о ширем концепту управљања ризицима, који се заснива не само на избегавању и преносу ризика, већ и на коришћењу ризика као нове могућности, омогућава управљање ризиком на начин који доприноси стварању вредности ентитета.

Предавачи: проф. др Евица Петровић, проф. др Климе Попоски и доц. др Јелена Станковић

Принципи одрживог осигурања

Овај курс има за циљ да повећа знање и свест студената о значају улоге осигурања у постизању одрживости финансијског система и друштва у целини.

По завршетку овог курса студенти ће разумети значај и предности примене принципа одрживог осигурања, садржај оквира за његово спровођење, као и различита међународна искуства. Студенти ће унапредити знања о улози институција и политика ЕУ у стварању индустрије одрживог осигурања, као и о регулаторним и институционалним проблемима у различитим финансијским системима.

Предавачи: проф. др Евица Петровић, проф. др Климе Попоски и доц. др Јелена Станковић

Студентски семинар о концепту одрживог развоја у финансијама и осигурању

Циљ семинара је да се унапреди учење и подстакне активно учешће студената у истраживању и дискусијама о различитим аспектима концепта одрживости у финансијама и осигурању.

Студенти ће, према сопственим интересима, одабрати тему и припремити презентације са критичким освртом и могућим решењима за изабране проблеме. Студенти се охрабрују да раде у групама и користе мултидисциплинарни приступ у свом истраживачком раду.

Предавачи: проф. др Ксенија Денчић-Михајлов, доц. др Јелена Станковић, проф. др Евица Петровић и проф. др Дејан Малинић

Roundtable Discussion

June 1st, 2022 Niš, Serbia

We are pleased to invite you to take active part in the Roundtable Discussion Sustainability and non-financial reporting - current trends and future perspectives.

This roundtable discussion will bring together academics, business people and policymakers to discuss recent research on a practice on sustainability and non-financial reporting in different countries, share experience and ideas on future perspectives.

This event will be organized online, through Zoom platform (Meeting ID: 950 1489 3310 Passcode: sufin), and the participation is free of charge.

Roundtable Discussion - Invitation     Join Zoom Meeting

Вести

Последње вести и догађаји

14. октобар 2022. Прослава Еразмус дана: Европске студије на Универзитету у Нишу

Универзитет у Нишу организује пресентацију Европских студија развијених на Универзитету у оквиру Жан Моне модула програма Еразмус+. На овом скупу биће представљена четири Жан Моне модула и додељени сертификати учесницима ових модула.

15. јун 2022. Студијска посета компанији „Е-рециклажа 2010“

Полазници SUFIN модула и сви заинтересовани студенти Универзитета у Нишу имаће прилику да посете компанију Е-рециклажа 2010 д.о.о. Ниш и упознају се са процесом пословања компаније и доприносу рециклажне индустрије у Србији одрживом развоју. Сви заинтересовани могу се пријавити путем мејла на адресу електронске поште sufin@junis.ni.ac.rs до понедељка, 13. јуна 2022. године, у 15.00 сати. више... Агенда

15. април 2022. Гостујуће предавање - Милош Бајчетић, Ерсте банка А.Д. Нови Сад

Милош Бајчетић, руоводилац одељења за управљање кредитним ризицима у Ерсте банци А.Д. Нови Сад и председник CFA Друштва Србије, представиће активности Ерсте банке А.Д. Нови Сад у области финансирања одрживог пословања 15. априла 2022. године са почетком у 16.30 путем зоом платформе Meeting ID: 955 9518 5193, Passcodе: 781721 више...      Агенда

21. децембар 2021. Трећа генерација полазника

Списак полазника на модулу SUFIN можете преузети овде.

15. октобар 2021. Прослава Еразмус дана: Успешна и поносна академска традиција Европских студија на Универзитету у Нишу

Универзитет у Нишу ће приредити презентацију актуелних пројеката у оквиру Еразмус+ програма и представити успешне кориснике (институције и студенте) овог програма. Проректор Универзитета у Нишу ће студентима који су завршили Жан Моне модуле "Одрживе финансије и осигурање: ЕУ принципи, праксе и изазови (SUFIN)", "Водна политика ЕУ и иновативна решења у управљању водним ресурсима (INNOWAT)" и "Жан Моне модул за европско монетарно право (MONELA)" уручити сертификате.

22. април 2021. Гостујуће предавање - Горан Гавриловић, Дунав осигурање А.Д.О. Београд

Г. Горан Гавриловић, директор Главне Филијале „Дунав осигурања“ у Нишу, ће представити улогу компаније Дунав осигурање А.Д.O. Београд у одрживом развоју српске привреде и друштва. Предавање ће бити одржано 22. априла 2021. године путем Moodle платформе и отворено је за све заинтересоване студенте. Инструкције за приступ предавању можете преузети овде.      Агенда

03. март 2021. Студијска посета компанији Johnson Electric

За полазнике SUFIN модула и све заинтересоване студенте Универзитета у Нишу организована је виртуелна посета компанији Johnson Electric д.о.о. Ниш. Представници компаније ће путем Moodle платформе заинтересованим учесницима представити изазове одрживог пословања компаније. Агенда .

03. децембар 2020. Друга генерација полазника

Списак полазника на модулу SUFIN можете преузети овде.

16. октобар 2020. Прослава успеха: Европске студије на Универзитету у Нишу

16. октобра 2020. године у Свечаној Сали Универзитета у Нишу биће презентовани актуелни пројекти у оквиру Еразмус+ програма. Корисници Еразмус+ програма и студенти који учествују у овом програму ће поделити своја искуства и примере добре праксе. Студентима који су успешно завршили програме Европских студија Универзитета у Нишу биће додељени сертификати.

03. март 2020. КМПГ пројекат за студенте - пријава до 09.03.2020.

КПМГ организује двомесечни програм “Твој КПМГ Пројекат” намењен студентима завршних година од 18.03 do 22.05.2020.

25. фебруар 2020. Гостујуће предавање - Данко Калкан, Прокредит банка АД Београд

Г. Данко Калкан, координатор за енергетску ефикасност и заштиту животне средине Прокредит банке АД Београд, ће представити начин функционисања зеленог финансирања у систему управљања заштитом животне средине у Прокредит банци АД Београд 25. фебруара 2020. године. Предавање ће бити одржано у сали бр. 13 Економског факултета у Нишу и отворено је за све заинтересоване студенте.      Агенда

29. јануар 2020. Студијска посета компанији „LEONI“

Полазници SUFIN модула, али и сви заинтересовани студенти Универзитета у Нишу, имаће прилику да посете компанију LEONI Wiring Systems Southeast д.о.о. Прокупље, производну јединицу BMW у Нишу, и упознају се са пословањем компаније и принципима евалуације пројеката у контексту одрживог развоја. Сви заинтересовани могу се пријавити путем мејла на адресу електронске поште jelenas@eknfak.ni.ac.rs до понедељка, 20. јануара 2020. године. више...       Агенда

03. децембар 2019. Прва генерација полазника

Списак полазника на модулу SUFIN можете преузети овде.

25. новембар 2019. Sufin MOODLE platform

Позивамо све студенте да отворе свој налог на Sufin MOODLE платформи и приступе курсевима.

25. новембар 2019. Распоред наставе

Распоред извођења наставе можете преузети на Sufin MOODLE платформи.

23. новембар 2019. Конкурс 2019/2020

Успешно је завшен Конкурс за упис прве генерације полазника на модул.

Активности

  • Курсеви 2019/20
  • Курсеви 2020/21
  • Курсеви 2021/22
  • Билтени
  • Посете
  • Предавања
  • Публикације
  • Све

Курс 1

Историја и институције ЕУ

Курс 2

Извештавање о одрживом развоју у ЕУ

Билтен Бр.1

Број 1, Децембар 2019

Курс 3

Европска стратегија и принципи одрживих финансија

Курс 4

Одрживи развој и евалуација пројеката

E-reciklaža 2010

Посета компанији "E-reciklaža 2010"

Johnson Electric

Посета компанији Johnson Electric

LEONI Wiring System

Студентска Посета компанији LEONI

Курс 5

Управљање трошковима заштите животне средине

Гостујуће предавање

Милош Бајчетић, Ерсте банка

Гостујуће предавање

Горан Гавриловић, Дунав осигурање

Гостујуће предавање

Данко Калкан, Прокредит банка

Курс 6

Управљање одрживим растом

Курс 7

Управљање ризиком одрживог развоја

Курс 8

Принципи одрживог осигурања

Студентски семинар

о концепту одрживог развоја у финансијама и осигурању

Билтен Бр.2

Број 2, Јун 2020

Билтен Бр.3

Број 3, Децембар 2020

Билтен Бр.4

Број 4, Јун 2021

Билтен Бр.5

Број 5, Децембар 2021

Билтен Бр.6

Број 6, Јун 2022

Додела сертификата

Свечана сала Универзитета у Нишу

2020/21 - Курс 1

Историја и институције ЕУ

2020/21 - Курс 2

Извештавање о одрживом развоју у ЕУ

2020/21 - Курс 3

Европска стратегија и принципи одрживих финансија

2020/21 - Курс 4

Одрживи развој и евалуација пројеката

2020/21 - Курс 5

Управљање трошковима заштите животне средине

2020/21 - Курс 6

Управљање одрживим растом

2020/21 - Курс 7

Управљање ризиком одрживог развоја

2020/21 - Курс 8

Принципи одрживог осигурања

2020/21 - Курс 9

Студентски семинар

Додела сертификата 2020/21

Свечана сала Универзитета у Нишу

2021/22 - Курс 1

Историја и институције ЕУ

2021/22 - Курс 2

Извештавање о одрживом развоју у ЕУ

2021/22 - Курс 3

Европска стратегија и принципи одрживих финансија

2021/22 - Курс 4

Одрживи развој и евалуација пројеката

2021/22 - Курс 5

Управљање трошковима заштите животне средине

2021/22 - Курс 6

Управљање одрживим растом

2021/22 - Курс 7

Управљање ризиком одрживог развоја

2021/22 - Курс 8

Принципи одрживог осигурања

2021/22 - Курс 9

Студентски семинар

Додела сертификата 2021/22

Свечана сала Универзитета у Нишу

Facta Universitatis

Vol.18, No 4, Special Issue 2021

Facta Universitatis

Sustainability risk management in the digital economy

Economic Analysis

Socio-economic Impact of Natural Disasters in the Republic of Serbia

ISC SM2020, Subotica

Evaluation of volume and quality of social performance indicators

Facta Universitatis

Effects of applying different risk measures on the optimal portfolio

Economic Archive

Digitalization and sustainability

Economic Themes

Two-phase exponential model of wealth distribution

Themes

The relevance of social performance disclosure

Facta Universitatis

Flood risk vulnerability visualization for sustainable risk management

Монографија

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ФИНАНСИЈАМА И ОСИГУРАЊУ

Предавачи

Предавачи на Модулу су наставници Економског факултета Универзитета у Нишу, Економског факултета Универзитета у Београду, Факултета за туризам и угоститељство Универзитета у Битољу као и експерти из рачуноводствене и ревизорске праксе.

Јелена Станковић

доцент

Евица Петровић

редовни професор

Ксенија Денчић-Михајлов

редовни професор

Дејан Малинић

редовни професор

Климе Попоски

ванредни професор

Маја Стојановић-Блаб

интерни ревизор

Јовица Станковић

доцент

Утисци полазника

Партнери на пројекту

Контакт

Адреса

Универзитетски трг 2, 18106 Ниш, Србија

Телефон

018 528 656

Е-пошта

sufin@junis.ni.ac.rs

Ваша пријава је послата. Хвала!